Regulamin Open Track na Torze Poznań

  1. Udział w jazdach sportowych mogą wziąć zawodnicy licencjonowani, kierowcy bez licencji wraz z instruktorem lub po odpowiednim przeszkoleniu. Dla zawodników bez licencji, korzystających z jazd po raz pierwszy, przewidziano szkolenie przed wjazdem na tor. Na miejscu można skorzystać z pomocy instruktora.
  2. Zajęcia nadzorowane są przez dwie osoby: trenera/instruktora – kierownika treningu oraz jego zastępcę. Jazdy po torze mogą odbywać się tylko w obecności jednej z tych osób.
  3. Jazdy odbywają się w godzinach 9:00 – 15:00. Wjazd na nitkę toru poza wyznaczonymi godzinami jest surowo wzbroniony.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin trwania jazd oraz jego skrócenia.
  5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do jazdy w kasku.
  6. Do jazdy na Torze zostaną dopuszczone jedynie samochody, które generują w warunkach pomiarowych hałas nie większy niż 93 dB – lub w pomiarze dynamicznym samochodu poruszającego się na próbie, hałas nie większy niż 96 dB. Samochody niespełniające powyższego wymogu nie zostaną dopuszczone do jazdy.
  7. Koszt jednego dnia jazdy sportowej to 1490 zł brutto od samochodu, płatność możliwa jest przez stronę www sportdrive.pl/sklep, przelewem lub na miejscu gotówką lub kartą płatniczą, organizator wystawia faktury VAT.
  8. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy infrastruktury, która uległa uszkodzeniu z jego winy.
  9. Zgłoszenia na jazdy sportowe przyjmowane są na stronie ZAPISY NA JAZDY lub pod numerami +48 605 106 004, +48 784 696 230 lub mailowo: kontakt@sportdrive.pl
  10. Po zakończeniu jazd kierowcy i ich samochody oraz serwisy muszą opuścić tor w ciągu 30 minut.